Možnosť honorovaného výskumu

Využite možnosť zúčastniť sa honorovaného výskumu Vzdelávanie a zručnosti online

Milé študentky, milí študenti,

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v týchto dňoch spúšťa už 3. etapu výskumu  Vzdelávanie a zručnosti online  (PIAAC Online). Jeho hlavným cieľom je získať prehľad o úrovni zručností študentov učiteľstva pedagogických fakúlt.

Účasťou vo výskume zistíte, na akej úrovni sú Vaše všeobecné schopnosti v čítaní s porozumením, matematike a riešení technických problémov s využitím IKT a navyše budete mať možnosť porovnať sa s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD). Taktiež budete mať možnosť dozvedieť sa, ako Vaša osobnosť ovplyvňuje to, ako sa učíte a aké máte pracovné návyky, ako Váš zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje Vaše pracovné možnosti, na aké povolanie by ste sa hodili.

Na základe získaných dát budeme môcť navrhovať adekvátne odporúčania pre zefektívnenie vzdelávania učiteľov a prípravy budúcich učiteľov. Do výskumu sa budú môcť zapojiť aj vysokoškolskí pedagógovia, ktorí pripravujú budúcich učiteľov na ich povolanie.

Vypĺňanie testovacieho nástroja  prebieha cez internet, pričom prihlasovanie bude možné aj na stránke NÚCEM

Účasť na tomto zaujímavom výskume bude honorovaná sumou 100 Eur!

Do výskumu sa môžu zapojiť študenti a študentky bakalárskeho štúdia 3. ročníka a magisterského 1. ročníka štúdia AKADEMICKÝCH PREDMETOV a UMELECKO – VÝCHOVNÝCH a VÝCHOVNÝCH PREDMETOV