Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

DIVADLO? DIVADLO!

Otvárame 1. modul vzdelávacieho programu
ATELIÉR OBJAV(ME) DIVADLO(M)!
pod názvom DIVADLO? DIVADLO!

Miesto: Bábkové divadlo na Rázcestí, B. Bystrica
Začiatok: 21. február 2024
Termíny stretnutí:
21. február 2024 (6 hodín),
13. marec 2024 (6 hodín)
3. apríl 2024 (6 hodín),
17. apríl 2024 (4 hodiny)

Cieľ programu: rozvinúť vedomosti, schopnosti a zručnosti účastníkov a účastníčok programu v oblasti umeleckej gramotnosti, divadla, vzdelávania divadlom, poskytnúť účastníkom a účastníčkam možnosť pracovať na vlastnom rozvoji prostredníctvom kontaktu s divadlom,
naučiť účastníkov a účastníčky využiť potenciál divadla pre prácu s deťmi a mládežou a v rovesníckom vzdelávaní,
vytvoriť priestor na vzdelávanie účastníkov a účastníčok v divadle a prostredníctvom divadla na základe vlastného zážitku.

Kto sa môže na vzdelávanie prihlásiť? pracovníci a pracovníčky s deťmi a mládežou v rôznych organizáciách formálneho aj neformálneho vzdelávania, zamestnanci a zamestnankyne škôl a školských zariadení, sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky
s mládežou, osoby pracujúce v oblasti neformálneho vzdelávania, vedúci a vedúce, lektori a lektorky.

Podmienky vzdelávania: úplné stredné vzdelanie a vek nad 18 rokov.

Miesto vzdelávania: Bábkové divadlo na Rázcestí, B. Bystrica (3 stretnutia) PF UMB, Ružová 13, B. Bystrica (1 stretnutie)

Rozsah vzdelávania:
36 hodín, z toho 22 hodín prezenčná forma a 14 dištančná forma vrátane praxe,
mentoring - individuálne alebo spoločne online, podľa dohody, záverečná skúška - spoločne online,
termín podľa dohody, najneskôr však 10. 5. 2024,
vzdelávanie začína spravidla o 9:00/9:30 hod., vzdelávacia jednotka trvá 60 minút.

Poplatky a osvedčenia:
99€/osoba - Banskobystrický samosprávny kraj v aktuálnom roku 2024 prispieva na vzdelávanie účastníka/účastníčky sumou 50€, záujemcovia a záujemkyne platia sumu vzdelávania zníženú o príspevok BBSK, teda 49€, v cene vzdelávania je zahrnuté vstupné za
3 divadelné predstavenia, ktoré sú súčasťou vzdelávania,
po absolvovaní skúšky účastníci a účastníčky získajú osvedčenie s potvrdením o absolvovaní vzdelávania,
vzdelávanie je prednostne orientované na oblasť neformálneho vzdelávania.

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet OZ Pedagóg, bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci a prihlásené účastníčky mailom.

Prihlášky a kontakt: záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť prostredníctvom kontaktných osôb, následne dostanú link na elektronickú prihlášku, kontaktné osoby pre prihlásenie:
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. zuzana.kovacova@umb.sk, Mgr. Art. Iveta Škripková, PhD. bdnr@bdnr.sk.

SPOLUPRÁCA: Občianske združenie Pedagóg a PF UMB,  Bábkové divadlo na Rázcestí a s finančnou podporou BBSK.

Tešíme sa na vás v divadle!

Zriaďovateľom BDNR je Banskobystrický samosprávny kraj. Vzdelávanie sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore BBSK.
Akreditáciu udelila Akreditačná komisia v oblasti práce s mládežou NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava
Číslo akreditácie AKPSM/0113/2023/1/010