Aj PF UMB podporuje iniciatívu "Klíma ťa potrebuje"

Klimatická kríza dnes už nie je len imaginárnym pojmom, o ktorom hovoria vedci, vedkyne a niekoľko klimatických aktivistov a aktivistiek.  Aj naša fakulta už má svoju EkoSkupinku, ktorá navrhuje všetko pre Enviro priestor aj na našej fakulte. Zaviedli sme stopku plastovým fľašiam, pridali sme koše na separáciu  a od akademického roka 2019/2020 sme sa začali na PF UMB cielene venovať téme odpadu. Naším cieľom je znížiť množstvo odpadu vyprodukovaného učiteľstvom, študentstvom a návštevníkmi PF UMB a zvýšiť separáciu odpadu. Preto podporujeme aj inciatívu Klíma ťa potrebuje.
Iniciatíva Klíma ťa potrebuje, partnerské organizácie z Klimatickej koalície a odborníci spustiliv piatok 24. septembra druhú veľkú klimatickú petíciu. Jej cieľom je vyhlásenie stavu klimatickej núdze – ktorá má mať podobu jasné záväzku Slovenskej republiky dosiahnuť uhlíkovú neutralitu výrazne pred rokom 2050 a prípravu plánu, ako to chce krajina vykonať. Všetky podrobnosti o petícií 
Budeme radi, ak nás v tomto snažení podporíte aj vy.

Uplynulý rok nám ukázal, čo to znamená. Viac ako 640 obetí extrémnych horúčav v Kanade a Spojených štátoch, 150 obetí povodní v Nemecku a Belgicku, stámiliónové škody po dramatických požiaroch v Kalifornii, na Sibíri alebo Grécku, hladomor na Madagaskare, aj miliónové škody po povodniach na Slovensku. A to sme stále iba na jej začiatku.

Preto si myslíme, že naša krajina nevyhnutne potrebuje ciel, plán a lídrov schopných ho naplniť. Pomôžte nám o to žiadať politickú reprezentáciu. Veríme, že s vami môžeme počítať.

#klimatapotrebuje  #climatecareuprising