print

Vedenie fakulty

Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

dekan fakulty
tel. 048/446 4222
e-mail: vojtech.korim@umb.sk

Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

prodekanka pre pedagogickú činnosť
tel.: 048/ 446 4227
e-mail: bronislava.kasacova@umb.sk

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

prodekan pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
tel.: 048/446 4224
e-mail: peter.jusko@umb.sk

Ing. Michal Bartko, PhD.

Ing. Michal Bartko, PhD.

prodekan pre rozvoj PF UMB
tel.: 048/446 4230
e-mail: michal.bartko@umb.sk

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

prodekanka pre vedu, výskum a umenie
tel.: 048/446 4228
e-mail: beata.kosova@umb.sk

 

PhDr. Martina Straková

PhDr. Martina Straková

tajomníčka

tel.: 048/446 4223
e-mail: martina.strakova@umb.sk

Kontaktný formulár

=