Projekty

Vyhľadávanie v projektoch

Atribúty európskej identity v kontexte výchovy mládeže

Riadenie disciplíny v triede na primárnom stupni školy

Ľudské práva a protipredsudková výchova

Projekt je zameraný na výchovu k rešpektovaniu ľudských práv a na protipredsudkovú výchovu žiakov základných a stredných škôl, ktorá je efektívna iba vtedy, ak sú na túto tému dobre pripravení učitelia a majú k dispozícii aj ...