RSS RSS print

Štátne záverečné skúšky

Dodatok č. 1 k Smernici č. 1282011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pokyny pre študentov končiacich ročníkov k odovzdaniu záverečných prác

Tézy na štátne záverečné skúšky_ Bc.

Tézy na štátne záverečné škúšky_Mgr.

Rozdelenie študentov do komisií_štátne záverečné skúšky

 

Kontaktný formulár

=