Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Záverečné stretnutie a prezentácia študentských service learningových projektov, 10. máj 2018