Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Workshop Drogy a prezentácia PF UMB v KRUPINE.

Workshop "Drogy" s pani Mgr. Petrou Fridrichovou, PhD. a prezentácia našej fakulty na Gymnáziu A. Sládkoviča a na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine. A príjemné stretnutie s pani Mgr. Veronikou Zeljenkovou - našou úspešnou absolventkou, ktorá pracuje ako školská psychologička.