Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ples Pedagogickej fakulty UMB

Ples Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorý sa konal 11. februára 2017, otvorila svojim príhovorom prodekanka PF UMB pre pedagogickú činnosť prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Študenti Katedry hudobnej kultúry si naživo vyskúšali účinkovanie na plese. Večer, ktorý sa niesol v duchu pompéznosti a krásy, spestrili hudobnými príspevkami rôznych žánrov.  Univerzitný folklórny súbor Mladosť predviedol tanečné číslo Rytmus a dynamika, ktorým otvoril prvé tanečné kolo. Na plese sa predviedol aj Komorný orchester Mladosť klasickými melódiami programom „Počúvanie na dobrú chuť“. K dobrej plesovej nálade nemalou mierou prispela poproková zostava Katedry hudobnej kultúry,  DJ Jozef Mitúch a skupina Hit Band. Priaznivci folklóru  si prišli na svoje pri Ľudovej hudbe UFS, mohli sa pokochať Tancami zo Zemplína i krásnym netradičným modrotlačovým moderným oblečením dievčat, ktoré bolo z dielne módnej návrhárky Jany Gavalcovej v súvise na jej kolekciu True Blue, v špeciálnej spolupráci pre súbor a Pedagogickú fakultu UMB.  Na plese zožala úspech aj skúsená tanečníčka Aďa Siman. Vystúpila s kabaretným tanečným predstavením a následne hostí previedla obľúbeným rýchlo-kurzom latinskoamerického tanca. Program po polnoci otvárala tombola. Výhry praktické i na čítanie, poukážky do vinární či reštaurácii a na skrášľovacie služby potešili mnohých. Ďakujeme partnerom, ktorí prispeli do bohatej tomboly.

Ples bol krásnou oslavou študentského umeleckého potenciálu. Samozrejme aj vďaka úžasnej osobnej zainteresovanosti organizátorov pod vedením študentky Lucie Zacharovej, ako aj umeleckého vedúceho UFS Mladosť Mgr. art. Martina Urbana, PhD. a spolupráce Katedry hudobnej kultúry, za čo všetkým patrí poďakovanie v mene vedenia Pedagogickej fakulty UMB.