Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Cez skúsenosť k poznaniu

Cez skúsenosť k poznaniu

Študenti a študentky sociálnej práce mali možnosť 20. 10. 2017 sa zapojiť do vzdelávacieho modulu „Cez skúsenosť k poznaniu“ akreditovaného Ministerstvom školstva (realizuje Eduma). Modul akreditovaného vzdelávania je určený najmä študentom a študentkám, ktorí sa zaujímajú o inovatívne formy práce v rovesníckych skupinách a líderských programoch. Vzdelávanie ponúka sondu do vzniku stereotypov a predsudkov, otvára priestor reflektovať celospoločenské dianie a poskytuje priestor naučiť sa využívať prácu s reálnymi príbehmi (storytellingom) pri príprave peer vzdelávaní, diskusií, workshopov, podpore rozvoja kritického myslenia cez rovesnícke vzdelávanie.

Absolventi a absolventky vzdelávania získavajú status Vnímavý študent/vnímavá študentka, zároveň sa stanú členmi a členkami vnímavej komunity, ktorá potvrdzuje odbornosť v oblasti organizovania rovesníckeho neformálneho vzdelávania formujúceho postoje k zraniteľným skupinám ľudí v spoločnosti.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Katedra sociálnej práce ​

 

 ​