Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slávnostná inaugurácia rektorky a nových dekanov fakúlt UMB

Dňa 12. februára 2007 sa v Aule Beliana uskutočnila "Slávnostná inaugurácia rektorky a nových dekanov fakúlt UMB". Inaugurovaný bol aj náš pán dekan prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.