Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rokovanie o spolupráci medzi PF a Akademiou Techniczno-Humanisticznou v Bielsko-Biala

Dňa 15.3.2007 sa v priestoroch našej fakulty uskutočnilo rokovanie o vzájomnej spolupráci medzi Pedagogickou fakultou v Banskej Bystrici a Akademiou Techniczno-Humanisticznou v Bielsko-Biala z PoĽska, za účasti dekana Pedagogickej fakulty Prof.PaedDr. Pavla Odaloša, CSc., Dr h. Witolda Adamczyka z Poľska a prodekanky pre vedu a výskum Doc.PaedDr. Soni Karikovej PhD.