Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednáška Prof. Dr. Paed. Zenty Anspoka

V rámci mobility Sokrates-Erazmus prednášala na Pedagickej fakulte UMB od 11.4. - 15.4. 2007 Prof. Dr. Paed. Zenta Anspoka z Vysokej školy pedagogickej z Rigy z Lotyšska. Pani profesorku prijal dekan a prodekan pre medzinárodnú spoluprácu. Rokovali o pedagogickej a vedeckej spolupráci obidvoch fakúlt.