Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

5. ples Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 17. február 2007

V sobotu, 17. februára 2007, sa konal V. Ples Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Slávnostným prípitkom ho otvoril dekan fakulty Prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. Ples sa niesol v slávnostnej atmosfére. V programe vystúpila tanečná skupina Cuties - majsterky Slovenska v Clip-dancing a speváčka Soňa Kardošová. Hostia si mohli pochutnať na torte, ktorá bola špeciálne pripravená pre tento večer a zabaviť sa na ľudovú nôtu pri skupine GAMA. Tombola bola výnimočne bohatá za čo ďakujeme partnerom a spoluorganizátorom plesu: Občianske združenie PEDAGÓG, Prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., Ing. Szabo (firma Bratia Szabovci), Klub telesnej výchovy UMB...


Originály fotografií na stiahnutie: