Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Popularizuj svoj výskum

Po konferencii...

Podujatie "Popularizuj svoj výskum" prebehlo vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Okrem doktorandov a doktorandiek z Pedagogickej fakulty UMB sa podujatia zúčastnili aj kolegovia z Masarykovej univerzity v Brne, ale aj z Fakulty prírodných vied a z Filozofickej fakulty UMB.
Cenu publika za predstavenie svojej výskumnej práce získala Eva Cvitkovičová z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Milé doktorandky,
Milí doktorandi,
pozývame Vás na podujatie „POPULARIZUJ SVOJ VÝSKUM“. Na tomto netradičnom fóre, ktorého cieľom je predstaviť svoj výskum nielen vedeckej, ale i laickej verejnosti zábavným spôsobom, si môžete otestovať Vaše prezentačné zručnosti.

Ako to bude prebiehať?

Inšpirovať sa môžete aj na týchto linkoch

A motivácia?

Tešíme sa na stretnutie a v prípade otázok nás nevháhajte kontaktovať: stefan.petrik@umb.sk 

Prílohy ku stránke: