Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

MILAN SOKOL: GRAFICKÉ APOZÍCIE

POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA V ŽILINE

kurátorka: Alena Vrbanová
26. 3. – 26. 4. 2015, trvanie výstavy je predĺžené do 3.5.2015
vernisáž: štvrtok 26. marca o 17.00