Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kto je Ježiš?

Autor predkladá túto zbierku sedemnástich úvah a pozýva čitateľov objavovať odpovede. Veríme, že ak ste ich ešte nenašli, tak táto zbierka Vám k tomu ukáže cestu a pomôže nájsť odpoveď na najdôležitejšiu otázku vo Vašom živote – kto je Ježiš, a hlavne, kým je pre Vás osobne.