Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Horizonty vedy a viery

Vedecké štúdie k jubileu prof. Pavla Procházku