Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pastorační péče se specifickým zaměřením

Je to kniha nejen o tzv. technických záležitostech řešení problémů života, včetně nemoci, stárnutí a umírání a tudíž kniha starostí a bolesti, ale zvláště – i když to zní paradoxně – je to kniha radosti a naděje, která se skrývá v srdci autora, z nějž prosakuje i doslov a řádků této publikace. Navzdory těžkým otázkám výchovy, zvládání dospělého života, stárnutí a tudíž pomalého nebo rychlého loučení a smrti, je to vděčné čtení po stránce odborné i duchovní a jistě poslouží těmto cílům (prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.).