Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Probácia a mediácia ako súčasť vysokoškolskej prípravy študentov pomáhajúcich profesií