Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ako sa nám žije v Banskej Bystrici

Katedra sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Komunitnou nadáciou zdravé mesto a mestom Banská Bystrica participovala na výskume Ako sa nám žije v Banskej Bystrici 2016. Správa o kvalite života v meste Banská Bystrica prezentuje základné údaje o meste Banská Bystrica, jeho obyvateľoch a kvalite života v ňom, identifikuje hlavné trendy v niektorých oblastiach ako aj problémové oblasti.

Ďakujeme za spoluprácu našim študentom a študentkám sociálnej práce, ktorí/ktoré sa aktívne zapojili do zberu empirických údajov ako aj do ich vyhodnocovania v rámci service learningovej stratégie výučby predmetu o metodológii výskumu v sociálnej práci.

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.

Prílohy ku stránke: