Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prevencia a liečba duševných porúch

Prednášky spojenej s diskusiou v stredu 4. novembra 2020 s názvom „Prevencia a liečba duševných porúch“ sa zúčastnilo viac ako 70 študentov a zamestnancov UMB. Medzi diskutujúcich odborníkov prijali pozvanie traja klinickí psychológovia: Mgr. Ľudovít Novota zo Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, člen neziskovej organizácie No More Stigma, Mgr. Soňa Devečka Gorušová, klinická psychologička zo Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya v Kremnici a Mgr. Martina Lešková z Centra pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici. Účastníci sa mohli dozvedieť okrem informácií o prevencii, diagnostikovaní a liečbe psychických ochorení aj zaujímavosti z profesijného života klinických psychológov.