Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Usmernenie k štátnym skúškam z úrovne PF

Študenti končiacich ročníkov, venujte pozornosť usmerneniu k štátnym skúškam na stránke PF, ktoré je uložené v sekcii ŠTUDENTI/KONČÍM ŠTÚDIUM/ŠTÁTNE SKÚŠKY:

https://www.pdf.umb.sk/studenti/koncim-studium/statne-skusky/