Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

"Teoretický a metodologický rámec analýzy vzdelávacích potrieb dospelých."