Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Inkluzívne vzdelávanie - skúsenosť slovenských škôl

Snahou autorského tímu bolo spracovať výnimočnú skúsenosť, ktorú priniesol Projekt inkluzívnej edukácie PRINED v rokoch 2014 a 2015, kedy bola naša školská prax posilnená o nezanedbateľný počet pedagogických asistentov a rôznych špecialistov. Prezentované výsledky sú nielen svedectvom o tom, ako sa školy s novou situáciou vyrovnali, ale i impulzom k hľadaniu cesty systematického vytvárania pracovných pozícií pre pomáhajúce profesie priamo na pôde škôl.