Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume