Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Postoje učiteľov k diverzite vo vzdelávaní vo vzťahu k vybraným charakteristikám učiteľov