Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ako študovať a dostať sa k informáciám online

Milé študentky, milí študenti,
dávame Vám do pozornosti článok na webovej stránke UMB: Ako študovať a dostať sa k informáciám online.