Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Evanjelikálna teológie a misia

Chcel by som sa spýtať ako prebiehajú skúšky na katedre teológie? 
Očakávajú sa znalosti z biblistiky a cirkevných dejín. V oblasti zručností sa hodnotia komunikačné schopnosti uchádzača. V prípade nekonania prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači s najlepšími priemernými výsledkami zo záverečného ročníka strednej školy.