Zimný semester 2021/2022

Bakalárske štúdium

  • Teória a prax primárneho a predprimárneho vzdelávania - sylabus nájdete v Moodle
  • Teória a prax primárneho a predprimárneho vzdelávania - pokyny k praxi
  • Informačné technológie a edukačné zdroje - sylabus nájdete v Moodle

Magisterské štúdium

  • Hodnotenie v materskej škole - sylabus nájdete v Moodle

Letný semester 2021/2022

Bakalárske štúdium

  • Teória rozvoja osobnosti žiaka - sylabus nájdete v Moodle
  • Prírodovedné a technické vzdelávanie - sylabus nájdete v Moodle

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:00 - 09:00
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=