Kde ma nájdete

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica