Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Erasmus+ (Bilaterálne zmluvy)

1. BA - Česká republika

2. BA - Poľsko

3. BA - Rôzne štáty