Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen AS UMB, člen vedenia OZ Pedagóg

Telefón:
048 446 4917
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
AB 214
Mgr. Dominika Molnárová

Mgr. Dominika Molnárová

Doktorandka

Telefón:
048 446 4411
Kancelária:
A 205
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4759
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C126
Mgr. Zuzana Neupauer

Mgr. Zuzana Neupauer

Doktorandka

Telefón:
048 446 4961
Kancelária:
C 011/1
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry

Telefón:
048 446 4764
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 124
PaedDr. Michal Novocký, PhD.

PaedDr. Michal Novocký, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4763
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C113
Mgr. Jana Odalošová

Mgr. Jana Odalošová

Referentka, Referentka pre rozvoj

Telefón:
048 446 4231
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 216
PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Správkyňa knižnice KPG PF UMB

Telefón:
048 446 4761
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C128
PhDr. Peter Papšo, PhD.

PhDr. Peter Papšo, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor pre ŠVOUČ

Telefón:
048/446 4780
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 002
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedenie čiastkovej knižnice, koordinátor Moodle...

Telefón:
048 446 4722
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 109/1