Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4350
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 108
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijných programov predškolská pedagogika Mgr. a predškolská a elementárna pedagogika PhD., prodekanka pre vedu, výskum a umenie

Telefón:
048 446 4853
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 217
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.

Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 202
Mgr. Katarína Krejčíková

Mgr. Katarína Krejčíková

Doktorandka

Telefón:
048 446 4961
Kancelária:
C 011/1
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu

Telefón:
048 446 4616
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 020
Mgr. Kristína Kubišová

Mgr. Kristína Kubišová

Doktorandka

Telefón:
048 446 4961
Kancelária:
C011/1
Mgr. Dana Kujnischová

Mgr. Dana Kujnischová

Sekretárka, knihovníčka

Telefón:
048 446 4912
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 216
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka rozvrhu

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 215