Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4781
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 005/1
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 101
doc. Ján Kaliský, PhD.

doc. Ján Kaliský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, člen komisie pre štúdium, člen komisie pre hodnotenie kvality

Telefón:
048 446 4317
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
A 110
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4617
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 021
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 223
Kniezova Anna, Mgr.

Kniezova Anna, Mgr.

Doktorandka

Telefón:
048 446 4784
Kancelária:
A 006
Mgr. Hana Kocurová

Mgr. Hana Kocurová

Doktorandka

Telefón:
048 446 4721
Kancelária:
C 315
doc. PaedDr. Mariana  Kološtová, Ph.D.

doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4513
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 308
Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčoková

Referentka, Referentka

Telefón:
048 446 4264
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 107