Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
č.dv. 212
Mgr. Miroslava Fudorová

Mgr. Miroslava Fudorová

Referentka

Telefón:
048 446 4229
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 319
PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,

PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka AIS pre študijný program Pedagogika-vychovávateľstvo v dennej aj externej forme

Telefón:
048 446 4760
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
kancelária c. 127
Mgr. Monika Gardlíková

Mgr. Monika Gardlíková

Doktorandka

Telefón:
048 446 4960
Kancelária:
C 303
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Predsedníčka FV OZ PF UMB

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 214, A107
Mgr. Daniela Guffová, PhD.

Mgr. Daniela Guffová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre AIS - program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr

Telefón:
048 446 4854
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 216
prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4913
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
AB 206
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4762
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 129