Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

Mgr. Barbara Basarabová

Mgr. Barbara Basarabová

Doktorandka

Telefón:
048 446 4411
Kancelária:
A 205
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Telefón:
048 446 4755
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C114
Branislava Bobáková

Branislava Bobáková

Referentka, Referentka marketingu

Telefón:
048 446 4920
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 110
Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Zástupca vedúcej katedry, Koordinátor ECTS za KHK

Telefón:
048 446 4515
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 303
PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.

PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka rozvrhu

Telefón:
048 446 4858
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C227
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie fakulty

Telefón:
048 446 4784
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 006
Mgr.Mariana Cabanová, PhD.

Mgr.Mariana Cabanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka programu E+, členka komisie pre medz. spol. a vzť. s verejnosťou, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 223
PhDr. Katarína Cimprichová  Gežová,  PhD.

PhDr. Katarína Cimprichová Gežová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4751
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C124
Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, t. č. na rodičovskej dovolenke

Telefón:
048 446 4860
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 201