Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Sekretárka, Sekretárka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
KPs C 107 , KEaOV A 114
PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Tajomníčka katedry pedagogiky, Koordinátorka rozvrhu a výučby

Telefón:
048 446 4761
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C128
Zošáková Karina, Mgr.

Zošáková Karina, Mgr.

Doktorandka

Telefón:
048 446 4721
Kancelária:
C 315
Mgr. Andrea Zvalová

Mgr. Andrea Zvalová

Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Telefón:
048 446 4226
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 109
Mgr. Zuzana Zvarová

Mgr. Zuzana Zvarová

Sekretárka, koordinátorka pre webstránku katedry, poverená vedením čiastkovej katedrovej knižnice, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4852
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C 207
Mgr. Alena Zvarová

Mgr. Alena Zvarová

Referentka

Telefón:
048 446 42 22
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 309
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, kreditová koordinátorka

Telefón:
048 446 4725
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 203