Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedenie čiastkovej knižnice, koordinátor Moodle...

Telefón:
048 446 4722
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 109/1
Todd Patterson, M.Div., PhD.

Todd Patterson, M.Div., PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4916
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
AB 215
Mgr. Peter Pavlík

Mgr. Peter Pavlík

Doktorand, Doktorand

Telefón:
048 446 4411
Kancelária:
A 205
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4615
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 013
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Externý pedagóg

Telefón:
048 446 4518
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 316
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.

Mgr. Vladimír Poliach, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4715
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C103
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4959
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C302
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4859
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 228/1