Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,

PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka AIS pre študijný program Pedagogika-vychovávateľstvo v dennej aj externej forme,t. č. na materskej dovolenke

Telefón:
048 446 4760
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
kancelária c. 127
Mgr. Monika Gardlíková

Mgr. Monika Gardlíková

Doktorandka

Telefón:
048 446 4960
Kancelária:
C 303
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Predsedníčka FV OZ PF UMB

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 214, A 107
Mgr. Gredecka Zuzana

Mgr. Gredecka Zuzana

Doktorand

Telefón:
048 446 4961
Kancelária:
C 011/1
Mgr. Daniela Guffová, PhD.

Mgr. Daniela Guffová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre AIS - program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr., katedrová koordinátorka pre LMS Moodle

Telefón:
048 446 4854
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 216
Mgr. Gumanová Nikola

Mgr. Gumanová Nikola

Doktorandka

Telefón:
048 446 4961
Kancelária:
C 011/1
prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijných programov

Telefón:
048 446 4913
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
AB 206
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijných programov Mgr., PhD., HIK

Telefón:
048 446 4913
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C129