Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

Mgr. Miriam Dubovská, PhD.

Mgr. Miriam Dubovská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4864
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 228/2
Mgr. Romana Duchlanská

Mgr. Romana Duchlanská

Referentka, Referentka

Telefón:
048 446 4267
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 117
doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor AIS-u pre študijné programy: Pedagogika PhD a Sociálna pedagogika, Pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ. Katedrový koordinátor pre ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4763
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
c 113
PaedDr.Simona Dulovics Sámelová PhD.

PaedDr.Simona Dulovics Sámelová PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Materská dovolenka

Telefón:
048/446 4754
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 115
doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4724
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 204
Anna Eibnerová

Anna Eibnerová

Referentka, Oddelenie EP a MSČ

Telefón:
048 446 4245
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 212
prof. Belo Felix, PhD.

prof. Belo Felix, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Profesor Emeritus

Telefón:
048 446 4516
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A/303
doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Garant ŠP Učiteľstvo hudobného umenia, koordinátor PgPx

Zaradenie:
Docent
Kancelária:
A 206
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A114/1
Mgr. Miroslava Fudorová

Mgr. Miroslava Fudorová

Referentka

Telefón:
048 446 4229
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 319