Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

Urban Martin, Mgr. art., PhD.

Urban Martin, Mgr. art., PhD.

Vysokoškolský učiteľ, umelecký vedúci a choreograf Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, Centrum pre hudobno-tanečnú kultúru Tančiareň PF UMB

Telefón:
+421484464272
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A317, Tančiareň PF UMB
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4851
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 206
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4783
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
A 004
doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.

doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4711
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 205
Barbora Vigašová

Barbora Vigašová

Referentka, referentka prevádzky a správy majetku

Telefón:
048 446 4246
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB114
Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD.

Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4718
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 109
Vrťová Jana, PhDr.

Vrťová Jana, PhDr.

Doktorandka

Telefón:
048 446 4783
Kancelária:
A004
Weissova Simona, Mgr., PhD.

Weissova Simona, Mgr., PhD.

Odborný asistent

Telefón:
0484464714
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 104
Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Asistentka, Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C107, A213
PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka rozvrhu a výučby, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 4761
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C128