Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, Emeritná profesorka

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 202
Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka AIS

Telefón:
048 446 4784
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 006 prízemie
doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Telefón:
048 446 4911
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
AB 216
Mgr. Nikoleta Švecová

Mgr. Nikoleta Švecová

Referentka, Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Telefón:
048 446 4241
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 313
PaedDr. Marian Trnka, PhD.

PaedDr. Marian Trnka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4855
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 215
Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Vedúci katedry, Profesor v odbore Voľné výtvarné umenie.

Telefón:
048 446 4958
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 301
Urban Martin, Mgr. art., PhD.

Urban Martin, Mgr. art., PhD.

Vysokoškolský učiteľ, umelecký vedúci a choreograf Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, Centrum pre hudobno-tanečnú kultúru Tančiareň PF UMB

Telefón:
+421484464272
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A317, Tančiareň PF UMB