Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4859
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 228/1
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4915
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
AB 213
Mgr. art. Emília Rigová, ArtD.

Mgr. art. Emília Rigová, ArtD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4956
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 317
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vysokoškolská učiteľka, dekanka PF UMB, členka Komisie na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 126 (katedra), AB 318 (dekanát)
Anna Rybošová

Anna Rybošová

Telefón:
048 446 4256
Kancelária:
AB 120
Mgr. Robert Sabo, PhD.

Mgr. Robert Sabo, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor pre AIS - programy: predškolská pedagogika Mgr. a predškolská a elementárna pedagogika PhD., podpredseda AS PF UMB, koordinátor rozvojového programu DofE na UMB

Telefón:
048 446 4857
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 226
Vladimíra Sestrienková

Vladimíra Sestrienková

Asistentka, Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A005, A213
Mgr. Martin Schubert, PhD.

Mgr. Martin Schubert, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB, člen Komisie pre publikačnú, projektovú a umeleckú činnosť

Telefón:
048 446 4619
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 012
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.

Mgr. Lýdia Simanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre AIS - program predškolská a elementárna pedagogika Bc

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 202
Sivok Roland, Mgr.

Sivok Roland, Mgr.

Doktorand

Telefón:
0918 798 546
Kancelária:
A006