Kde ma nájdete

PaedDr. Veronika Vrabcová


Profesijná charakteristika

PaedDr. Veronika Vrabcová pôsobí od akademického roku 2017/2018 na Katedre pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako interná doktorandka v študijnom odbore Pedagogika. 

Jej školiteľkou je doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 11:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=