sylaby

2019-11-10 - Podklady pre projekt P06 - Zadanie: Gossett-Sampson 2-26 (opakovanie práce s dátami) + 33-42 (one sample t-test, binomial test, multinomial test). Samotnú knihu už do *.zip verzie projektu P06, ktorú mi pošlete, nepridávajte.

2019-11-19 - Podklady pre projekt P07 - Iba pre skupinu, ktorej odpadol seminár zo štatistiky 18.11. kvôli exkurzii. Ak by ste s tým mali problém, vyskúšajte najprv P08.

2019-11-19 - Podklady pre projekt P08 - Toto je pre obidve skupiny - Cvičenia k porovnávaniu 2 podskupiín (independent) a 2 meraní (related, paired)

2019-11-26 - Podklady pre projekt P10 - Cvičenia k analýze kontingencie, korelácií a jednoduchej ANOVA

2019-12-06 - Podklady pre projekt P12 - Cvičenia k opakovanej ANOVA a regresnej analýze