sylaby

Úvodný prieskum k téme.

Stiahnite si dokument, urobte si predstavu o uvedených odborných termínoch a odpovedzte.

Súbor mi pošlite na mail vladimir.poliach@umb.sk. Ako Predmet uveďte DIA1N.

Termín: piatok 20.9. do 12:00.