sylaby

Zadanie MST_P04. Ide o "reprízu" P03. Z požiadaviek som vynechal Stem & Leaf a tabuľky Extreme Values. Do inštrukcie som doplnil niekoľko vysvetlení. Pridal som syntax súbor P04.sps, ktorým si môžete celé zadanie vypočítať naraz a kontrolovať, či ste postupovali správne.

Zadanie MST_P05. Zadanie s podrobnou inštrukciou.

Zadanie MST_P06. Zadanie 27.11.2019 - pozor, súbory Paired t-test B a Wilcoxons rank B majú navyše premennú PP_dif, ktorú treba testovať pri predpoklade normality.

Zadanie MST_P07. Zadanie 30.11.2019 - analogické predchádzajúcemu zadaniu, ale s menej nápovedami.

Záverečné zadanie. Balíček obsahuje tieto súbory: (1) Približné znenie otázok na individuálnu skúšku z metodológie; (2) individuálne datasety pre SPSS označené priezviskom a menom; (3) návod a vzor spracovania; (4) súbor "Výsledky" určený na vloženie vašich výsledkov, kde v názve Priezvisko a Meno nahradíte svojím  a vrátite mi eMailom (predmet mailu: MST).  Termín: 17.1. (prípadné omeškanie o pár dní nie je zločin).