Kde ma nájdete

Mgr. Vladimír Poliach, PhD.
Pedagogická fakulta, Ružová 13
97411 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

 


Vladimír POLIACH, PhD. - odborný profil

     
  Neaktuálny profil mám v pláne inovovať v r. 2020.