Komisia pre projektovú, publikačnú a umeleckú činnosť